Ηome Events Entrance Exam 2019
Entrance Exam 2019

ENTRANCE EXAMS DAY SCHEDULE

7.30 – 7.45: Students must check the bulletin board in front of Memorial Hall for the room assignments and go directly to the exam room

7.45 – 9.30: ENGLISH / GREEK

9.30 – 10.00: BREAK (Snacks and juice offered at the Cafeteria)

10.00 – 11.30: MATHS

Parents should drop off the students at 7.30 at the reception point in front of Memorial Hall (next to the Cafeteria) and pick them up from the same place at the end of the exam at 11.30.

 

IMPORTANT NOTICE

The results will be available as soon as marking has been completed and can be accessed on this link at approximately 9:00 p.m. on the evening of 23 March 2019.

Parents must also pick up the admission pack confirming the results on Tuesday, 26 March 2019, between 1:00 p.m. – 6:00 p.m., from the Main Office. The letter will contain important information about registration procedures, the registration form as well as scholarship information.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

7.30 – 7.45:     Οι μαθητές πρέπει να ελέγξουν τις πινακίδες έξω από το κτήριο Memorial . Θα έχει αναρτηθεί  κατάλογος με τις αίθουσες στις οποίες οι μαθητές θα έχουν την εξέταση.

7.45 – 9.30:     Αγγλικά/ Ελληνικά

9.30 – 10.00:   Διάλειμμα (Θα προσφερθεί σάντουιτς και χυμός στην καφετέρια)

10.00 – 11.30: Μαθηματικά

Οι γονείς καλούνται να αφήσουν τα παιδιά τους στις 7:30 στο σημείο υποδοχής μπροστά από το κτήριο  Memorial, δίπλα από την καφετέρια και να τα παραλάβουν στις 11:30.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διόρθωσης των γραπτών και μπορείτε να τα δείτε σε αυτό το σύνδεσμο this link , μέχρι τις 9:00 μ.μ. , της ίδιας ημέρας.

Οι γονείς πρέπει να παραλάβουν από τη Γραμματεία του σχολείου τα απαραίτητα έντυπα μαζί με έγγραφο που επιβεβαιώνει την επιτυχία του μαθητή. Η Γραμματεία θα είναι ανοιχτή την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, από τη 1:00 μέχρι τις 6:00. Ανάμεσα στα έντυπα θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής, το έντυπο εγγραφής και πληροφορίες για τις υποτροφίες που προσφέρει το σχολείο.

 

RESULTS

To view your results please visit: results.academy.ac.cy

INSTRUCTIONS

Username: Candidate Number e.g. 100
Password: Date of birth (DDMMYY format) e.g. 070307
We anticipate the results to be announced at 9:00 p.m 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να δείτε τα αποτελέσματά σας, επισκεφθείτε: results.academy.ac.cy

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όνομα χρήστη: Υποψήφιος αριθμός π.χ. 100

Κωδικός πρόσβασης: Ημερομηνία γέννησεως (μορφή DDMMYY) π.χ. 070307

Αναμένουμε τα αποτελέσματα να ανακοινωθούν στις 9:00 μ.μ.

 

 

When & Where
Please check Memorial Hall bulletin board
23 Mar 2019
7:30 a.m. - 11:30 a.m.
Share Event
American Academy Larnaca Information
address Address: Gr. Afxentiou Avenue
P.O.Box 40112, 6301
Larnaca, Cyprus
address Email: address
address Phone: +357 24815400