Ηome Events Entrance Exams
Entrance Exams

Schedule

7.30 – 7.45: Brief welcoming from the Director Marija Ullman in the Auditorium

7.45 – 9.30: ENGLISH / GREEK

9.30 – 10.00: BREAK (Snacks and juice offered at the Cafeteria)

10.00 – 11.30: MATHS

IMPORTANT NOTICE

The results will be announced as soon as marking has been completed and can be accessed on this link.

We anticipate that these will be posted on the school website at approximately 9:00 p.m. on the evening of 17 March 2018.

Parents must also pick up the admission pack confirming the results on Monday, 19 March 2018, between 1:00 p.m. – 6:00 p.m., from the Main Office. The letter will contain important information about registration procedures, the registration form as well as scholarship information.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

7.30 – 7.45: Σύντομος χαιρετισμός από τη Διευθύντρια Marija Ullman στο Θέατρο της Σχολής

7.45 – 9.30: ΑΓΓΛΙΚΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9.30 – 10.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Θα προσφερθεί χυμός και σάντουιτς στην Καφετέρια)

10.00 – 11.30: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των γραπτών και θα μπορείτε να τα δείτε στο σύνδεσμο αυτό.

Αναμένουμε ότι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου στις 9:00 μ.μ., 17 Μαρτίου 2018.

Ο γονείς πρἐπει επίσης να παραλάβουν την επίσημη επιστολή που γνωστοποιεί τα αποτελέσματα τη Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 μεταξύ 1:00 μ.μ. – 6:00 μ.μ., από τη Γραμματεία. Μαζί με την επιστολή θα επισυνάπτονται σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία και έντυπο εγγραφής καθώς και πληροφορίες για τις υποτροφίες.

When & Where
Memorial Hall
17 Mar 2018
7:30 a.m. - 11:30 a.m.
Share Event
American Academy Larnaca Information
address Address: Gr. Afxentiou Avenue
P.O.Box 40112, 6301
Larnaca, Cyprus
address Email: address
address Phone: +357 24815400