CONNECT

STUDENTS

PARENTS

TEACHERS

Meet the Team

Coordinators

TEAM

Early Years & Foundation Stage

TEAM

Phase 1 & Phase 2 Teachers

TEAM

Phase 1 & Phase 2 Helpers

TEAM

Administration & Site Support

TEAM

Coordinators

Savvas Hadjihambi: Summer School Coordinator

Christoforos Christofi: Phase 2 Coordinator

Constantinos Polychronis: Phase 1 Coordinator

Stephanie Miltiadou: Early Years & Foundation Stage Coordinator

Early Years & Foundation Stage

Stephanie Miltiadou: Coordinator

Mary Giannaki & Valanto Avgousti: Nursery 1 Teacher

Elena Trifourkis: Nursery 2 Teacher

Marina Giorgalli: Nursery 1 Helper

 

Elena Michaela: Nursery 2 Helper

Phase 1 & Phase 2 Teachers

Christoforos Christofi & Constantinos Polychronis: Coordinators

Maria Kramvi: Music Teacher

Alexia Kaloudi & Vasilia Hadjiconstantinou: Dance Teachers

Androniki Mikellidou: Art & Crafts Teacher

Andri Koukou & Maria Demetriou: Drama Teacher

Christina Savvidou: English Teacher

Orthodoxos Ioannou: Football Coach

Akis Savva: Football Coach & Survivor

Giorgos Savvides: Karate Coach

Constantinos Ierodiakonou, Eleni Yiagopoulou & Michalis Thoma: Information and Technology Teachers

Zoe Athanasiou: Physical Education Teacher

Andreas Daniil: Physical Education Teacher

Elli Vasilakou: Physical Education Teacher

Sotiris Papayiannis: Physical Education Teacher

 

Yiannis Athanasiou: Physical Education Teacher

Phase 1 & Phase 2 Helpers

Yiannis Michael: Helper

Stella Sophocli: Helper

Andreas Kyriacou: Helper

Sofia Kyriacou: Helper

Katerina Michael: Helper

Anna Panayiotou: Helper

Despina Panayiotou: Helper

Administration & Site Support

Simos Nicolaou: Estates, Health & Safety Officer

Elena Vassiliou, Eleni Tsekoura & Koulla Anagnostou: Administrators

Thekla Theodorou: Cleaner

Niki Demetriou: Cleaner

Nina Minasidou: Cleaner

Maria Zacharia: Cleaner

Nurturing Excellence

Take a Tour